7 окт. 2011 г.

Розвиток творчого мислення учнів

         Сучасні освітні технології розраховані на розвиток інтелектуально й соціально компетентної особистості, здатної мислити творчо, застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях,неординарно розв'язувати проблеми, створювати щось нове.Нинішній спосіб викладання української мови та літератури має створити умови для духовного самовдосконалення, самореалізації і самоутвердження учнів. Розвиваючи творче мислення школярів, учитель повинен спонукати їх до праці через пошук.

Самостійна робота з учнями на уроках української мови

        Розвиток творчого потенціалу людини трактується сьогодні як основне завдання школи.
        Для його реалізації потрібно насамперед розглянути учня як цілісну, діяльну, активну особу. Для цього його потрібно навчити працювати самостійно, розвивати та використовувати свої творчі здібності. Учні повинні не тільки слухати, а й працювати самостійно над певним матеріалом, вміти його проаналізувати, виділити головне.

6 окт. 2011 г.

Привітання

    Вітаю учасників проекту "Удосконалення майстерності" вчителів української мови та літератури.
Цей блог створений з метою  розвитку і впровадження інновацій, спрямованих на вдосконалення процесу навчання, виховання,  формування інноваційної культури вчителів української мови та літератури,  діяльність його спрямовується на вдосконалення та підвищення рівня навчально-виховної роботи.Тут ви зможете знайти багато цікавої та корисної інформації.